ให้พวกพี่ช่างโซน7 พิเศษให้ ช่างไก่ ( เมืองพานดาวเทียม)