แจ้งเรื่องการอัพเดทซอฟท์แวร์ การเพิ่มความถี่ของช่องฟรีทีวี ของจานดีทีวี