ขอข้อมูลซูเปอร์เน็ท HD ด้วยครับ แตกต่างจากบ๊อกต่างๆยังไง