เครื่อง dtv และ เครื่อง dYNASAT ออกอาการลักษณะนี้อะไรเสีย