ช่องใหม่ THAICOM 5 C เฉลิมกรุงทีวี,@DESIGN CHANNEL,GIGS & GAMES