.....จุดจบ ช่างติดจาน...!!! หรือ กระต่ายตื่นตูม...????