เมื่อกล่อง 'GMM Z' ขายที่ 7-11, BigC, LOTUS, Jaymart ช่างอย่างเราจะทำอย่างไร?