ความถี่ช่องดาวเทียมไทยคมในไฟล์เรียงช่อง กับ ในเว็บ lyngsat.com ไม่เหมือนกัน