ทีวี LCD ไม่รับสัญญาณภาพ IPM ผ่านสาย AV ทำไงดีครับ