ลีโอเทคฯรับโล่ ผู้สนับสนุนการปฎิบัติงานราชการจากกองปราบปราม ปคบ.