เรียนสมาชิค IPM แจ้งความคืบหน้าการเพิ่มช่อง HD 8 ช่อง