เพื่อนสมาชิกท่านใดเคยอัพ IPM LITE เครื่องต่อเครื่องบ้างครับ