เปิดอบรมติดจานดาวเทียม132.0°E,แอ๊ดโต+การทำDUO รอบ4รุ่นที่4พร้อมระบบL BANDมาแล้วๆ