อยากเปิดร้านแอร์ ไปเรียนเป็นช่างแอร์ที่ไหนก่อนดีครับ