ไทยแซท จัดอบรม ติดตั้งทีวี ดิจิตอล รู้จริง เป็นจริง ทำได้จริง พบกัน 30 มีนา 2556