ภาพ บรรยากาศ Thaisat อบรม T2/การขออนุญาต จาก กสทช /ติดตั้งจาน ยีราฟ