บ.ไทยแซท จะว่าอย่างไร ระบบ OTA ไม่ผ่าน ลูกค้าดูช่อง 7 ไม่ได้ ช่วยปรับปรุงด่วน...