ใครที่จะซื้อกล่อง Gmm-HD ที่ลดราคาที่ห้างดัง.....รีบด่วน