ช่อง บลูสกาย ใช้จานทรู ku 2/5 ไทยคมสามารถจูนดูใด้ใหมครับ ถ้าได้ใช้ความถี่ใดครับ