การติดตั้ง จานรับสัญญานดาวเทียม AsiaSat5 ย่าน C babd