ร้านกล้องวงจรปิดสมุย ผลงานเพิ่มกล้อง ถือโอกาสเปลี่ยน DVR รุ่นใหม่ ชัดระดับ HD