สอบถามข้อมูลเพื่อนๆการเหมางานติดตั้งจาน(งานนอก)คิดเงินให้อย่างไรดี