สัญญาณทีวีดิจิตอล MUX พะเยา (บ้านไร่นาเดียว) ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา