มารื้อพื้นวิชากันดูครับหรือท่านที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเรื่องCapacitorและResistor