ผ่าไทยคมดูช่องทีวีดาวเทียมเกิดใหม่ล่อใจสินค้าเทงบโฆษณาปีกระต่าย