ต้องการช่างอิสระทุกจังหวัดร่วมติดจานเผยแผ่ช่องพระพุทธศาสนา ดีดีทีวี