เครื่องรับ ซุปเปอร์เน็ต ข่าวว่ามีปัญหาบ่อยมากตอนนี้จริงไหมครับ